NEED4GREENeconomy - Proiecte europene dedicate mediului

Published 14 July 2011      
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad implementează, în prezent, 15 proiecte cu finanţare europeană. Proceed, Green şi Go Green sunt poate cele mai relevante programe dedicate mediului înconjurător, prin intermediul cărora ţările Europei Centrale şi de Est pot beneficia de acţiuni de instruire în vederea îmbunătăţirii performanţelor de mediu.

Proiectual PROCEED se concentrează pe comunicarea şi diseminarea rezultatelor cer - cetărilor şi practicilor asupra mediului în ţările Europei Centrale şi de Est (CEE) înspre industrie, factori decizionali şi centre de cercetare publice şi private, cu scopul de a îm - bunătăţi preluarea rezultatelor cercetării şi a uşura participarea ţărilor CEE în proiecte fi - nanţate de UE prin cooperare cu alţi parteneri europeni.

Sectoarele specifice de cercetare pe care se axează proiectul sunt poluarea Aerului, poluarea Chimică, Tehnologii de Mediu. Partenerii vor crea o bază de date a tuturor practicilor inovative de cercetare pe mediu şi a rezultatelor apărute în ţările CEE, ceea ce va conduce la o analiză SWOT a tuturor instrumentelor şi canalelor existente pentru a comunica re zul - tatele cercetărilor de mediu în Europa, cu accentul pe universităţi, industrie şi factori de - cizionali. Sistemul de comunicare al proiectului PROCEED va fi creat prin comunicare per - sonală în cadrul unor ateliere de lucru inter - naţionale, precum şi cu ajutorul unei platforme sociale de cercetare web 2.0, un canal de comunicare specific pentru crearea de opor - tunităţi de cercetare.

Printre altele, rezultatele vor fi: semnarea acordurilor de transfer tehnologic şi participarea colaborativă în cadrul proiectelor de cercetare de mediu pe programul FP7. „Parteneriatul proiectului este format din 9 ţări CEE (6 ţări membre noi şi 3 state asociate) şi 3 ţări din zona EU-15. Toate cele 12 ţări partenere sunt reprezentate de cel puţin un partener membru al reţelei Enterprise Europe, care va fi şi principalul mijloc de comunicare în cadrul proiectului, cu cei 600 de membri ai săi prezenţi în toate ţările Europei şi nu numai (China şi SUA) şi o reţea extinsă de contacte şi parteneri.

Partenerii vor implica şi alţi membri EEN, punctele naţionale de contact pentru programul FP7 precum şi alţi coordonatori în cadrul FP7 pentru a sprijini acţiuni în scopul creării unui sistem integrat de comunicare. Continuitatea proiectului se va materializa după terminarea sa prin integrarea instrumentelor PROCEED în activităţile reţelei Enterprise Europe“, apreciază Simona Haprian, director CCIAA.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Arad coordoneză proiectul PROCEED având ca parteneri: Agro Business Park AS (DK), Camera de Comerţ şi Industrie a Bulgariei (BG), Camera de Comerţ şi Industrie a Sloveniei (SI), MIR Skopje (MK), Camera de Comerţ şi Industrie din Heraklion (GR), Institutul Mihajlo Pupin (RS), Centrul de Tehnologii din Letonia (LV), Centrul de Inovare din Lituania (LT), Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Protecţia Mediului (RO), Camera de Comerţ şi Industrie Plovdiv (BG), Sogesca SRL (IT), Centrul de Dezvoltare Tehnologică Osijek (HR), Uni - versitatea din Varşovia (PL) şi Unioncamere Veneto (IT). Proiecte europene dedicate mediului Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad implementează, în prezent, 15 proiecte cu finanţare europeană. Proceed, Green şi Go Green sunt poate cele mai relevante programe dedicate mediului înconjurător, prin intermediul cărora ţările Europei Centrale şi de Est pot beneficia de acţiuni de instruire în vederea îmbunătăţirii performanţelor de mediu.

Contact: Simona Hăprian – director CITEXPO 0257 216 520 expo15@ccia-arad.ro


Back to top!